Featured presentations keynotes recordings and interviews with 37signals…

Featured presentations, keynotes, recordings, and interviews with 37signals. Kumpulan video dan audio berisi presentasi dan wawancara bersama Jason Fried dan kawan-kawannya. 🙂