On zenhabits the 8 habits of healthy living…

On zenhabits: the 8 habits of healthy living. Dari kedelapan habit tersebut, 2 habit yang berkaitan dengan konsumsi daging dan garamlah yang masih agak berat buat saya. Kalau habit yang lain sih insya Allah sudah atau sedang dalam proses menuju ke sana.