the iPad can be a true Mac alternative

iPad memang pas sekali dijadikan alternatif bagi Mac maupun PC, bukan menggantikan fungsi Mac atau PC.