11 pelajaran menjadi entrepreneur

Inilah 11 pelajaran yang perlu dipahami dan dihayati betul sebelum Anda terjun sebagai seorang entrepreneur.